2017/08/16 6:23:03
loading...

Navoiy haqida

Navoiy viloyati va shahri haqida, Navoiy, o’zbekiston

Nurota sayyidlari

6

Sayyidlar- Muhammad payg‘ambar avlodlarining faxriy unvoni bo‘lib barcha musulmon mamlakatlarida alohida tabaqa sifatida izzat-hurmatga ega bo‘lib xalq orasida doimo alohida mavqega ega bo‘lganlar.

Batafsil »

Turmush farovonligi halol mehnatda

induk

Qayerda kishilar bahamjihat, bir yoqadan bosh chiqarib ish tutsa, ana shu joyda qut-baraka bo‘lishi ota-bobolarimiz ta’kidlagan hayotiy haqiqat. Bugungi kunda yurtimiz taraqqiyotida muhim o‘rin tutayotgan omillardan biri ishbilarmonlik muhitining jadal o‘sib borayotganida ham buning o‘ziga xos o‘rni bor.

Batafsil »

Qiziltepa tumani qishloq xo‘jaligi va sanoati

qiziltepa

Tuman iqtisodining eng muhim tarmog‘i bo‘lgan qishloq xo‘jaligida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Davlat va jamoa xo‘jaliklari o‘rniga avval shirkat xo‘jaliklari, keyin esa fermer xo‘jaliklari tashkil etildi. Vaqt o‘tishi bilan maqbullashtirish jarayoni boshlanib, kichik va istiqbolsiz fermer xo‘jaliklari yiriklashtirildi.

Batafsil »